Uzor

Šta je ustvari uzor?

Svaki čovek je poseban na svoj način i svaki čovek nosi sa sobom nešto što je lepo i posebno. Niko nije idealan i savršen i niko ne može biti najbolji u svemu. To je pojedinim ljudima veoma teško, ali nije nemoguće. U mom životu postoji puno osobe koje su mi sipmatične i drage, ali jedna se razlikuje od svih njih. Ta osoba je osoba kojoj se divim.

Osoba kojoj se divim - Pokazivač

Ako Vas zanima ko je moj uzor pogledajte ovde.

Posted in Uzor | Tagged , , | Leave a comment